top of page

Pyłowa komora badawcza

Pyłowa Komora Badawcza PKB-1 zabudowana jest w elektrycznym piecu pionowym. W jej górnej części zamocowano palnik wielopaliwowy o mocy 40kW wraz z podajnikiem K-TRON, a w dolnej posiada wylot spalin zaprojektowany w sposób umożliwiający badania wkładów katalitycznych (SCR). Komora posiada kompletny system sterowania i archiwizacji danych.

Zastosowanie

  • Badania nad współspalaniem biomasy z węglem, zwłaszcza przy jej dużym udziale

  • Badania dodatków paliwowych (takich jak: haloizyt, kaolin, bentonit i inne)

  • Ocena przemiału paliwa pod kątem dopalenia cząsteczek paliwa (Burnout analysis)

  • Ocena korozji i żywotności powierzchni ogrzewalnych kotła

  • Badania emisji spalin w tym metali ciężkich

  • Badania redukcji tlenków siarki

  • Badania pierwotnych metod redukcji tlenków azotu (stopniowanie powietrza i paliwa)

  • Badanie metody SCR redukcji tlenków azotu przy użyciu wypełnień katalitycznych

bottom of page