top of page

Publikacje

 • Izabella MAJ, Sylwester KALISZ, Robert WEJKOWSKI, Marek PRONOBIS, Klaudiusz GOŁOMBEK
pobrane.png
High-temperature corrosion in a multifuel circulating fluidized bed (CFB) boiler co-firing refuse derived fuel (RDF) and hard coal
 • Piotr SAKIEWICZ, Marcin LUTYŃSKI, Jakub SOBIERAJ, Krzysztof PIOTROWSKI, Francesco MICCIO, Sylwester KALISZ
pobrane.png
Adsorption of CO2 on In Situ Functionalized Straw Burning Ashes. An Innovative, Circular Economy-Based Concept for Limitation of Industrial-Scale Greenhouse Gas Emission
 • Izabella MAJ, Sylwester KALISZ, Szymon CIUKAJ
pobrane.png
Properties of Animal-Origin Ash - A Valuable Material for Circular Economy
 • Robert WEJKOWSKI, Sylwester KALISZ, Przemysław GARBACZ, Izbella MAJ
pobrane.png
Combined NOx and NH3 Slip Reduction in a Stoker Boiler Equipped with the Hybrid SNCR + SCR System FJBS+
 • Izabella MAJ, Sylwester KALISZ, Aneta SZYMAJDA, Grażyna ŁASKA, Klaudiusz GOŁOMBEK
pobrane.png
The influence of cow dung and mixed straw ashes on steel corrosion
 • Joanna WNOROWSKA, Szymon CIUKAJ, Sylwester KALISZ
pobrane.png
Thermogravimetric Analysis of Solid Biofuels with Additive under Air Atmosphere
 • Joanna WNOROWSKA, Waldemar GĄDEK, Sylwester KALISZ
pobrane.png
Statistical Model for Prediction of Ash Fusion Temperatures from Additive Doped Biomass
 • Jakub SOBIERAJ, Waldemar GĄDEK, Katarzyna JAGODŹIŃSKA, Sylwester KALISZ
pobrane.png
Investigations of optimal additive dose for Cl-rich biomasses
 • Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Sylwester KALISZ
pobrane.png
Neural network prediction of parameters of biomass ashes, reused within the circular economy frame
 • Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Dominika BORYŃ, Milena KRUK, Joanna MIŚCICHECKA, Irena KORUS, Krzysztof BARBUSIŃSKI
Zastosowanie sorbentu haloizytowego do usuwania syntetycznych barwników azotowych Acid Red 27 i Reactive Black 5 z roztworów wodnych
 • Przemysław GARBACZ, Robert WEJKOWSKI
pobrane.png
Numerical research on the SNCR method in a grate boiler equipped with the innovative FJBS system
 • Izabella MAJ, Przemysław GARBACZ
Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych tlenków azotu a jakość popiołu lotnego
Wykorzystanie ubocznych produktów spalania (UPS) w gospodarce o obiegu zamkniętym
 • Izabella MAJ, Sylwester KALISZ, Przemysław GARBACZ
Wpływ procesu odazotowania spalin na jakość popiołu lotnego
 • Marek PRONOBIS, Sylwester KALISZ, Jerzy MAJCHER, Józef WASYLÓW, Józef SOŁTYS
Możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie za szczególnym podkreśleniem biomasy AGRO jako paliwa zastępującego węgiel z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technicznych
 • Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Józef OBER, Janusz KARWOT
pobrane.png
Innovative artificial neural network approach for integrated biogas – wastewater treatment system modelling: Effect of plant operating parameters on process intensification
 • Izabella MAJ, Przemysław GARBACZ, Joanna WNOROWSKA, Robert WEJKOWSKI, Sylwester KALISZ
Analiza stężenia amoniaku w produktach spalania kotła rusztowego wyposażonego we wtórne metody odazotowania spalin
 • Przemysław GARBACZ, Robert WEJKOWSKI, Piotr OSTROWSKI, Marek PRONOBIS, Sylwester KALISZ, Daria ZYBAŁA
Modelowanie kotła rusztowego wyposażonego we wtórne metody odazotowania spalin
 • Przemysław GARBACZ, Izabella MAJ, Jakub SOBIERAJ, Robert WEJKOWSKI, Sylwester KALISZ
Fate of NH3 in a stoker boiler operated under secondary low-NOx  emission mode
 • Piotr SAKIEWICZ, Krzysztof PIOTROWSKI, Sylwester KALISZ

Neural network prediction of parameters of ashes reused within the Circular Economy frame

 • Waldemar GĄDEK, Jakub SOBIERAJ, Katarzyna JAGODŹIŃSKA, Sylwester KALISZ
Investigations of optimal additive dose for Cl-rich biomasses
 • Waldemar GĄDEK, Joanna WNOROWSKA, Sylwester KALISZ
Statistical model for prediction of Ash Fusion Temperatures from additive doped biomass
 • Joanna WNOROWSKA, Szymon CIUKAJ, Waldemar GĄDEK, Sylwester KALISZ
Thermogravimetric analysis of fuels with additive under air atmosphere
 • Sylwester Kalisz, Waldemar GĄDEK, Joanna Wnorowska, Izabella MAJ,  Szymon CIUKAJ, Piotr PŁAZA, Alexander MACK, Jörg MAIER

Investigation of deposits formation in steam superheaters during combustion of halloysite doped biomass

 • Katarzyna JAGODZIŃSKA, Kazimierz MROCZEK, Katarzyna NOWIŃSKA, Sylwester KALISZ:          
Wpływ sorbentów na retencję metali ciężkich w popiele dennym – Część 1. Spalanie RDF
 • Izabella MAJ, Sylwester KALISZ, Waldemar GĄDEK  
Desorpcja amoniaku z popiołu lotnego
 • Katarzyna JAGODZIŃSKA, Kazimierz MROCZEK, Katarzyna NOWIŃSKA, Klaudiusz GOŁOMBEK, Sylwester KALISZ
pobrane.png
The impact of additives on the retention of heavy metals in the bottom ash during RDF incineration
 • Jakub SOBIERAJ, Mateusz LIS

UŻYTECZNOŚĆ ODPADÓW - Propozycja waloryzacji ubocznych produktów spalania

bottom of page