top of page

Aktualności

Obrony doktorskie

W grudniu 2022 r. oraz w marcu 2023 r. członkowie zespołu projektowego otrzymali stopnie naukowe doktora. Serdecznie gratulujemy dr inż. Jakubowi Sobierajowi oraz dr inż. Joannie Wnorowskiej.

IMG_6314.jpg

Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021

W dniach od 6 do 10 grudnia 2021 r. odbył się Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF 2021. Na Konferencji nie zabrakło także naszego przedstawiciela - Dr inż. Piotr Sakiewicz był jednym z uczestników wydarzenia.

IGF 21 ONZ foto.jpg
00:00 / 00:57

Porozumienie o współpracy - Innowacyjne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN Sp. z o.o. w Katowicach

W dniu 25.11.2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Politechnika Śląską a Innowacyjnym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym POLIN Sp. z o.o. w Katowicach. Współpraca odbywa się w ramach zadania 1 - „Optymalizacja procesu spalania” oraz polega na przebadaniu i wykorzystaniu metody i urządzenia służącego do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych. Umożliwi to zwiększenie zakresu paliwowego, a tym samym elastyczność pracy kotła. Dodatkowo pozwoli na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych (NOx, CO2 i innych) oraz zwiększenie żywotności komponentów i obniżenie kosztu kotła.

Logo IPW POLIN.jpg

Audycja dotycząca projektu UPS-Plus

Zapraszamy do przesłuchania krótkiej audycji dotyczącej projektu UPS-Plus.

Environmentally Oriented Modernization of Power Boilers

Profesor Marek Pronobis napisał książkę pt.” Environmentally Oriented Modernization of Power Boilers”, w której wyjaśnia jak modernizować kotły energetyczne w starzejących się elektrowniach i elektrociepłowniach, ze szczególnym uwzględnieniem kotłów pyłowych. Praca porusza w przystępny sposób najważniejsze rozwiązania związane z możliwością zwiększenia wydajności kotła, redukcją emisji, modernizacją systemu mielenia paliwa, rozszerzeniem użyteczności kotłów poprzez wzrost elastyczności paliwowej i operacyjnej a także zmniejszeniem korozji, erozji i zanieczyszczeń. Książka skierowana jest zarówno do początkujących jak i doświadczonych specjalistów z dziedziny energetyki, specjalizujących się w projektowaniu, eksploatacji oraz zgodności z wymogami ochrony środowiska kotłów.

 

 https://modernpowerboilers.org/

Książka - Prof. Pronobis.jpg

Polscy naukowcy mają sposób na UPS-y. Wskazują na korzyści ekonomiczne i środowiskowe

Zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego wystąpienia dr hab. inż. Sylwestra Kalisza, Prof. PŚ podczas VI edycji Seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania" 27 maja 2020 r.

 

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/UPS-zagospodarowanie-spalarnie-CBE-8752.html

Zagospodarowanie odpadów popandemicznych – Etisoft współpracuje z Politechniką Śląską

Firma Etisoft Sp. z o. o. podpisała właśnie list intencyjny dotyczący udziału w projekcie UPS-Plus a dotyczącym zagospodarowania m.in. odpadów powstałych po eksploatacji jej produktów m.in. maseczek oraz przyłbic ochronnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wpisem na blogu

https://blog.etisoft.com.pl/zagospodarowanie-odpadow-popandemicznych-etisoft-wspolpracuje-z-naukowcami/

https://tubagliwic.pl/aktualnosci/czytaj/6620-wyrzucane-byle-gdzie-maseczki-to-bomba-biologiczna--w-walke-z-nia-angazuja-sie-politechnika-slaska-i-etisoft

https://www.nowiny.gliwice.pl/bezpieczna-utylizacja-maseczek-ekologiczne-wyzwanie

POL_etisoft.jpg

Krzesła ogrodowe z popiołu po odpadach? Politechnika Śląska udowadnia, że się da!

VI edycja Seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania"

27 maja 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szóstej edycji Seminarium pt. „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania”, które odbędzie się on-line 27 maja 2020 roku (https://cbepolska.pl/pl/vi-seminarium-zagospodarowanie-ups.html). Jednymi z najważniejszych zagadnień seminarium są regulacje, metodologia badań i ocena jakości oraz problematyka zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Głównym celem wydarzenia jest zebranie ekspertów z rynku, którzy w ramach dyskusji zdefiniują bariery blokujące powszechne zastosowanie UPS-ów. Jednym z prelegentów będzie dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. PŚ, który wygłosi referat pt. „Waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym”. Podczas wystąpienia zostaną zaprezentowane wyniki badań, które zostały wykonane w ramach projektu pt. „Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (UPS-Plus)" finansowanego w ramach programu Team-Tech Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

IX Konferencji „Rynek Ciepła Systemowego” 19-21 luty 2020 r.

Kierownik projektu UPS-Plus dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. PŚ wziął udział w IX Konferencji „Rynek Ciepła Systemowego” organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego, Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach. Spotkanie, którego głównymi tematami były uwarunkowania prawne, modernizacja – rozwiązania techniczne oraz promocja ciepłownictwa systemowego odbyło się w dniach 19-21 lutego 2020 r. w Lublinie. Dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. PŚ razem z Prezesem PTH Intermark dr inż. Józefem Sołtysem (Prezes firmy współpracującej z Politechniką Śląską w ramach projektu UPS-Plus) zaprezentowali wykład pt. „Możliwości zastosowania biomasy w ciepłownictwie ze szczególnym podkreśleniem biomasy AGRO jako paliwa zastępującego węgiel z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i technicznych”.

Na zdjęciu od lewej: Prezes Biura Techniki Kotłowej Sp. z o.o. Wasylów Józef, Kierownik projektu UPS-Plus Sylwester Kalisz, Prezes PTH Intermark Józef Sołtys.

https://www.igcp.pl/kalendarium/ix-konferencja-rynek-ciepla-systemowego/

IMG_20200220_110311.jpg

Porozumienie o współpracy - 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

22.01.2020 r. podczas spotkania w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Piszu zostało podpisane porozumienie o współpracy przez Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszu Lecha Borak oraz kierownika projektu UPS-Plus dr hab. inż. Sylwestra Kalisza, Prof. PŚ. Współpraca odbywać się będzie m.in. w ramach zadania 2.1 „Termiczna i chemiczna funkcjonalizacja ubocznych produktów spalania” oraz zadania 3 „Proof of concept” w ramach projektu pt. „Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” realizowanego przez Politechnikę Śląską.

PEC Pisz.jpg

Three Minute Thesis®

Dnia 22.11.2019 r. odbył się finał śląskiej edycji konkursu Three Minute Thesis, w którym członek naszego zespołu mgr inż. Jakub Sobieraj zajął 2 miejsce, prezentując swoją pracę pod nazwą "Coś z niczego, czyli otrzymywanie i zagospodarowanie popiołów".  

http://www.cpn.polsl.pl/2019/11/25/poznalismy-zwyciezcow-slaskiej-edycji-konkursu-three-minute-thesis/

3MT_1.jpg
kmiue.png
politechnika_sl_logo_pion_pl_rgb.jpg

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

XV Konferencja Naukowo – Techniczna ’2019
MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP

Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu UPS-Plus badań zostały zaprezentowanie na XV Konferencji Naukowo – Technicznej ’2019 MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP.

http://icbt.polsl.pl/konferencja-modernizacji-kotlow/

ISCP 2019 - XXIV International Symposium on Combustion Processes

Wyniki przeprowadzonych w ramach projektu UPS-Plus badań zostały zaprezentowanie na XXIV International Symposium on Combustion Processes - ISCP 2019 Wrocław.

http://iscp2019.pwr.edu.pl/

ISCP2019 (2).jpg
ISCP2019 (3).jpg
ISCP2019 (5).jpg

Porozumienie o współpracy  - PTH INTERMARK

12.06.2019 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy przez Prezesa PTH INTERMARK Dr inż. Józefa Sołtysa oraz kierownika projektu UPS-Plus dr hab. inż. Sylwestra Kalisza, Prof. nzw. PŚ. Współpraca odbywać się będzie m.in. w ramach zadania 1.1 „Dodatki paliwowe i paleniskowe” w ramach projektu pt. „Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym” realizowanego przez Politechnikę Śląską.

INTERMARK.jpg

"Spotkania z pasją" - Prof. dr hab. inż.  Jerzy Buzek

28.02.2019 roku gościem Politechniki Śląskiej był przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek.  Wizyta dotyczyła m.in., kwestii związanych z energetyką oraz rozwojem przemysłu.  Na spotkaniu nie zabrakło także naszego przedstawiciela - Dr inż. Piotr Sakiewicz miał przyjemność osobiście spotkać Prof. Jerzego Buzka.

263.jpg

UŻYTECZNOŚĆ ODPADÓW

Propozycja waloryzacji ubocznych produktów spalania

Zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego projektu UPS-Plus. Życzymy miłej lektury!

Artykul.jpg

COP 24 - Katowice Climate Change Conference

Dr inż. Piotr Sakiewicz jako nasz przedstawiciel bierze udział w Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

IMG_7070.jpg

Pierwsze oferty pracy w projekcie UPS_PLUS

Realizacja projektu UPS_PLUS wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy. Projekt oferuje poszerzenie spektrum wiedzy i umiejętności, daje szansę na udział w ponadprzeciętnym przedsięwzięciu w skali branży. W związku z powyższym szukamy osób zaangażowanych i nie bojących się nowych wyzwań naukowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy na stanowiska badawcze w projekcie UPS_PLUS! Więcej informacji w zakładce PRACA.

Gratulacje w związku z otrzymaniem środków finansowych z FNP

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM-TECH Core Facility, Dr hab. inż. Sylwester Kalisz, Prof. PŚ otrzymał pisemne gratulacje od Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Marka Pawełczyka.

bottom of page