top of page

Tytuł projektu

Optymalizacja procesu spalania i waloryzacja ubocznych produktów spalania dla wypełnienia założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, UPS-Plus
Kierownik projektu 
Sylwester Kalisz
Dr hab. inż. Prof. PŚ
Nazwa instytucji/firmy
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Źródło dofinansowania
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Program
TEAM-TECH Core Facility
Budżet projektu
4 259 535 zł (dofinansowanie 4 259 535 zł)

 

bottom of page