top of page

O nas

Zespół Kotłów i Wytwornic Pary, jako jeden z nielicznych ośrodków w kraju kompleksowo zajmuje się tematyką kotłów i urządzeń wspomagających. Począwszy od etapu obliczania i konstruowania urządzeń, poprzez ocenę projektów nowych i modernizowanych kotłów oraz młynów węglowych, opracowywanych przez biura konstrukcyjne przemysłu kotłowego, na doskonaleniu procedur eksploatacji kończąc.

 

Nasze działania obejmują doskonalenie koncepcji modernizacji celem poprawy sprawności i niezawodności urządzeń, dodatkowo przystosowanie kotłów do spalania i współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych, które to działania wymuszają na energetyce stawiane wymagania dotyczące norm emisji i wytwarzania tzw. "zielonej energii". Takie przystosowanie kotłów i bloków energetycznych wymaga opracowania metod zabezpieczania urządzeń przed korozją od strony spalin, zwłaszcza przy korzystaniu z nowych technologii spalania tj. z niską emisją tlenków azotu i siarki, niejednokrotnie wspomagane instalacjami odsiarczania i odazotowania spalin. Wszystkie te zabiegi wymagają optymalizacji prowadzonych procesów jak i remontów, czy napraw.

 

Prowadzone przez Zespół liczne badania i pomiary obiektów rzeczywistych pozwalają na właściwą ocenę stanu technicznego urządzeń wraz z prognozowaniem ich trwałości. Głównie jednak efektem końcowym otrzymanych wyników wspartych posiadaną wiedzą jest formułowanie i wydawanie ekspertyz oraz opinii dotyczących kotłów i urządzeń pomocniczych.

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej 

 • rozwijanie metod obliczania i konstruowania kotłów i ich urządzeń pomocniczych

 • niskoemisyjne techniki spalania paliw kopalnych i odnawialnych

 • katalityczne i niekatalityczne metody usuwania tlenków azotu ze spalin kotłowych

 • procesy przemiału i suszenia paliw stałych

 • procesy zgazowania i przygotowania paliw stałych do spalania w kotłach

 • nowe rodzaje powierzchni wymiany ciepła

 • modernizacje urządzeń kotłowych dla polepszenia sprawności i niezawodności

 • przystosowanie kotłów do spalania paliw o charakterystyce odmiennej od projektowej

 • numeryczne modelowanie procesów cieplno-przepływowych występujących w technice kotłowej

 • ograniczenie zagrożeń związanych z erozją i korozją urządzeń kotłowych

 • żużlowanie i powstawanie osadów popiołowych oraz metody ich ograniczania

 • doskonalenie technologii uruchamiania i eksploatacji kotłów

 • problemy konstrukcji i eksploatacji kotłów na nadkrytyczne parametry pary

 • badania regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczy powietrza

 • badania dodatków poprawiających eksploatację kotła i ograniczających emisje substancji szkodliwych

 • problemy poprawy trwałości i niezawodności elementów kotłów

bottom of page